الیاف طبیعی در اختلاط با خاک ماسه ای تاثیر مثبتی برروی خواص خاک دارد. از مزایای این الیاف میتوان به هزینه کمتر، فراوانی منابع و زیست تجزیه پذیر بودن آنها اشاره نمود.
استفاده از الیاف مصنوعی پیوند بین ذرات خاک را بالا برده، که در نتیجه مقاومت و شکل پذیری خاک را بهبود میبخشد.
استفاده از چسبها و رزینهای پلیمری در مقایسه با سایر مواد، بیشترین تاثیر را در بهبود خواص مکانیکی و ژئوتکنیکی خاکهای ماسه ای دارا میباشد و مقاومت خاک را به میزان بسیار قابل توجهی افزایش میدهد.
با توجه به تحقیقات گذشته، به نظر میرسد که استفاده از چسبهای پلیمری راه حل بسیار مناسبی برای اصلاح خاکهای ماسه ای باشد. پلی وینیل الکل از جمله پلیمرهایی است که به میزان زیاد در دسترس است. تاکنون از این پلیمر به صورت الیاف، به عنوان مسلح کننده خاک، بارها توسط محققین مورد استفاده قرار گرفته است[۳۶،۳۷]. این پلیمر با از دست دادن رطوبت سخت میشود و ذرات خاک را به هم چسبانده و مقاومت خاک را در برابر نیروهای فرسایشی و گسیختگی افزایش میدهد. ترکیب این پلیمر با الیاف تایر که مادهای ضایعاتی میباشد باعث شکل پذیری بیشتر و افزایش باربری خاک میشود همچنین از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه تر است. اساس آزمایشهای مورد استفاده در این تحقیق بر مبنای استفاده از پلیمر پلی وینیل الکل و الیاف تایر در بهبود خواص ماسه بادی میباشد.
فصل سوم
روش تحقیق

۱-۳– مقدمه
برای انجام یک تحقیق آزمایشگاهی لوازم و ابزار مورد نیاز برای انجام آزمایش باید به گونهای باشد تا مدل ایجاد شده در آزمایشگاه بتواند تطابق خوبی با مدل واقعی داشته باشد. در این فصل به طور مشروح به مشخصات و نحوه ساخت نمونه ها و مصالح مورد استفاده میپردازیم و در ادامه روند انجام آزمایشها شرح داده خواهد شد.
۲-۳– مصالح مورد استفاده
سه مصالح عمده استفاده شده در این تحقیق ماسه بادی، پلیمر و الیاف میباشند که خصوصیات و توضیحات کاملتر این مصالح در زیر آمده است.
۱-۲-۳– خاک مورد استفاده
خاک مورد استفاده در این تحقیق ماسه بادی با دانه بندی یکنواخت است. مشخصات و پارامترهای ژئوتکنیکی ماسه مورد استفاده مطابق با استانداردهای ASTM در آزمایشگاه تعیین و طبق جدول ۱-۳ خلاصه میشوند.
جدول ۱-۳ پارامترهای ژئوتکنیکی ماسه مورد استفاده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

φ C[kg/cm2] d(max)[gr/cm3] optω CBR Gs
۴۴ ۰/۰۱۶ ۱/۸۱ ۵% ۲۴/۲۹ ۲/۶۳

شکل ۱-۳ منحنی دانه بندی خاک را نشان میدهد. لازم به ذکر است که محل جغرافیایی تهیه خاک مناطق کویری ایران بوده است. خاک مورد نظر از بیابان های اطراف یزد تهیه شده است.
شکل ۱-۳ منحنی دانهبندی ماسه مورد استفاده در آزمایش
۲-۲-۳– پلیمر مورد استفاده در تحقیق
در این تحقیق از پلیمر پلی وینیل الکل با درصدهای مختلف استفاده شد. پلی وینیل الکل ماده پلیمری چسبناکی است که با حل شدن در آب و از دست دادن رطوبت سخت میشود و ذرات خاک را به هم چسبانده و مقاومت خاک در برابر نیروهای فرسایشی و گسیختگی افزایش میدهد. نمک های عالی گروه پلی وینیل استات، در محیط قلیایی به آهستگی به پلی وینیل الکل و اسید سیتریک تبدیل می شوند. پلی وینیل الکل را از پلیمراسیون مونومرهای وینیل الکل نیز می توان تولید نمود.
برخی از خصوصیات پلیمر مورد استفاده به شرح ذیل میباشد.
چگالی: ۱/۱۵-۱/۳ گرم بر سانتیمتر مکعب
جرم مولکولی: ۱۲۰۰۰۰ گرم بر مول
دمای ذوب: ۲۶۵ درجه سانتیگراد