مقاله (پایان نامه حقوق) مدل اصلاح شده بازارهای شش گانه بازاریابی رابطه مند

مدل اصلاح شده بازارهای شش گانه بازاریابی رابطه مند

با توجه به تغییرات محیط بازرگانی، مدل بازارهای ۶ گانه رابطه مند مورد بازنگری قرار گرفته است. تغییرات و اصلاحات در مدل بازارهای ۶ گانه در همین جا ختم نمی شود و انتظار می رود در طی زمان دستخوش تعدیلات بیشتری نیز قرار گیرد. در مدل فوق بازارهای مشتریان از حاشیه مدل به مرکز منتقل شده و استدلال آن این است که از گذر روابط بین بازارهای داخلی، عرضه کنندگان، اثر گذاران، جذب نیروی انسانی و مراجعان است که سعی می شود ارزشی ایجاد و به مشتری عرضه گردد (شکل ۲-۴).(برقعی،۱۳۹۱، ۴۲)

بازارهای مشتریان

بازارهای داخلی

بازارهای عرضه کنندگان و هم پیمانان

بازارهای مراجعان

بازارهای(جذب) نیروی انسانی

بازارهای اثرگذاران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (۲-۶)مدل اصلاح شده بازارهای شش گانه بازاریابی رابطه مند(همان منبع)

در جدیدترین مدل بازارهای ۶ گانه که توسط پک در سال ۱۹۹۷ ارائه شد، بازارهای مشتریان به دو دسته مصرف کننده و واسطه تقسیم می شوند، عرضه کنندگان و هم پیمانان از هم جدا شدند، دو بازار اصلی مراجعان و جذب نیروی انسانی از مدل حذف می شود که البته این بدان معنی نیست که دو بازار مذکور، اهمتی خود را از دست داده اند (شکل ۲-۵ )، بلکه بر اساس مطالعات و پژوهش های صورت گرفته- علی الخصوص توسط ریچهلد- روشن شد که تبلیغات دهان به دهان ناشی از رضایت مشتریان می باشد.از نکات قابل توجه در این مدل حوزه ها و قلمروهای مشترک اجزاء تشکیل دهنده این مدل می باشد (عباسی، جواد، ۱۳۸۳، ص ۴۲-۴۰ )

 

بازار

مصرف کننده

بازار

هم پیمانان

بازار

عرضه کننده

بازار

واسطه ها

بازار

اثر گذاران

بازار

داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

(شکل ۲-۷) آخرین مدل ارائه شده از بازارهای شش گانه تا سال ۱۹۹۹(همان منبع)

 

۲-۱-۸-۳) مدل بازاریابی رابطه مند در بخش خرده فروشی

تا به امروز برای طراحی و شکل بندی مدل بازاریابی رابطه مند تلاش های زیادی صورت گرفته است. دایرمدلی

پنج مرحله ای که شکل گیری روابط را نشان می دهد ارائه کرد. بیتی و همکاران، مراحل تکوین و شکل گیری رابطه را مورد مطالعه قرار دادند، مدلی که عرضه داشتند مراحل اصلی فرایند شکل گیری رابطه را به تصویر می کشد (شکل ۲-۶ ) این مدل نشان می دهد که فرایند شکل گیری و تکوین روابط از چهار مرحله، تسهیل کننده، شکل گیری رابطه، تقویت رابطه و پیامدها و نتایج رابطه تشکیل می گردد(برقعی،۱۳۹۱، ۳۱)

پیامدها

شرایط تسهیل کننده

شکل گیری رابطه

تقویت رابطه

مدیریت عالی مشتری مداری

کارکنان مشتری مدار

· تمایل (انگیزش)

· توانایی (برای مثال مهارتهای همدلی)

کارکنان

· تقویت و وفاداری هزینه ها ، نارضایتی

شالوده ریزی روابط میان کارمندان و مشتری بر اساس:

· اعتماد

·  عملگرایی

· عرضه خدمات ویژه جانبی

·  کار تیمی

        مشتری

· وفاداری به فروشنده

· وفاداری به شرکت

انگیزاندن مشتریان جهت ایجاد روابط

· اجتماعی

· عملیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       (شکل ۲-۸ ) مدل بازاریابی رابطه مند در بخش خرده فروشی(همان منبع)

۲-۱-۸-۴) مدل کاربردی بازاریابی رابطه مند

شت و پاراواتیار مدل کاربردی بازاریابی رابطه مند را تعریف نمودند (شکل ۲-۷) که بر طبق این مدل، اجرای ارزیابی رابطه مند می تواند شامل سه بعد باشد که عبارتند از :

  • اهداف استراتژی
  • طرفین درگیر ( شرکا)
  • برنامه های مورد نیاز

هر چند همانطوری که مدیران نیازمند برنامه ریزی استراتژی هایشان هستند، همچنین نیازمند ابزارهایی کاربردی و سیستم های قابل دسترس در بازار برای رسیدن به بکارگیری سراسری بازاریابی رابطه مند با مشتریان خود می باشند. (شت و پارواتیار، ۲۰۰۰).

 

عملکرد رابطه مند

-مالی

-بازاریابی

-استراتژیکی

-عملیاتی

-عمومی

هدف

–  افزایش اثر بخشی

–   بهبود کارایی

 

شرکا

-معیارها و ضوابط

-فرایند

تعیین نقش

ارتباطات

پیوندهای مشترک

فرایند برنامه ریزی

انطباق فرایندها

انگیزش کارکنان

فرایندهای نظارت

 

مدیریت و نظارت

عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] -Peck

[۲] – Fredrick Richheld

[۳] – Overlaps

[۴] -Dwyer 1994

[۵] – Beatty et, ai, 1996

[۶] – Facilitating Condition

[۷] -Relationship Formation

[۸] -Relationship enhancement

[۹] – Relationship outcomes

[۱۰] – sheth & Parvatiyar, 2000

Related articles

دانلود پایان نامه مدیریت درباره مدل بازاریابی رابطه مند میان سازمان های صنعتی:

مدل بازاریابی رابطه مند میان سازمان های صنعتی: این مدل ریشـه هایش در تئـوری بازاریابی رابطه مند است که نشان می دهد روابط نزدیک، کمک به نگهداری و توسعه­ی روابط بطور کل در بلند مدت می نماید. مدل (شکل ۲-۸ ) عوامل تعیین کننده رابطه ای و فرهنگی روابط میان سازمان های صنعتی را بررسی […]

Learn More

پایان نامه مدیریت در مورد حقوق شهروندی در اسلام

حقوق شهروندی در اسلام  در تمامی مذاهب از جمله زرتشت، یهود و مسیحیت از حقوق انسانها سخن گفته شد. و اولین  اعلامیه ای که در جهان راجع به این امر تنظیم شده است از طرف کوروش کبیربود که برده داری را ممنوع اعلام کرده و به بازگرداندن همه اسیران و بردگان به سرزمین های متبوعشان، […]

Learn More

پایان نامه مدیریت درباره رهبری همنوا

رهبری همنوا ۲-۳-۱-رهبری همنوا سبکهای رهبری منطقی و عقلانی در آن دسته از محیط های کاری مثبتی دیده میشوند که د رآنها مشارکت کارکنان ترویج شده و رضایتمندی و بهره وری بیشتر در کار دیده می شود (اولباین، ۲۰۰۶). رهبری همنوا (بویاتیژ و مک کی، ۲۰۰۵ و کامینگز، ۲۰۰۴) نمونه ای از سبک رهبری معطوف […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *