امکان زنگزدگی و خوردگی ترموکوپلها، بسته به آلیاژهای به کار رفته در آنها وجود دارد.
از آنجایی که خروجی الکتریکی ترموکوپل در مقیاس میلیولت است، نویزهای محیط میتوانند روی اختلاف ولتاژ خروجی تأثیر بگذارند.
۱-۴-۲-۲-۱۰- اتصال سری و موازی ترموکوپلها[۱]
برای بالا بردن حساسیت ترموکوپلها، آنها را بطور سری به هم متصل میکنند؛ با سری کردن ترموکوپلها ولتاژ آنها با هم جمع میشود و شیب مشخصۀ خروجی که بیانگر حساسیت است، افزایش مییابد. به چند ترموکوپل سری، ترموکوپیل گفته میشود (شکل ۱-۲۹-A).
از ترموکوپیلها در مواردی استفاده میشود که به ولتاژهای بیشتری نیاز باشد؛ آشکارسازی اختلاف دمای ناشی از توان اپتیکی و طراحی چشمههای ولتاژ دو نمونه از این موارد است.
برای افزایش صحت اندازه گیری دما، ترموکوپلها را به صورت موازی سربندی میکنند؛ موازی کردن ترموکوپلها باعث میشود ولتاژ خروجی، میانگین ولتاژ تمام ترموکوپلها باشد (شکل ۱-۲۹-B).
شکل ۱-۲۹: اتصال سری و موازی ترموکوپلها
ترموکوپلهایی که با هم سری یا موازی میشوند باید از یک نوع باشند.
فصل دوم
۲- آشنایی با سامانه اندازه گیری و نحوۀ عملکرد آن
در این قسمت قصد داریم با معرفی بخشهای مختلف سامانه مورد نظر، عملکرد آن را به همراه ارائۀ بلوک دیاگرام، بطور کامل شرح دهیم.
بطور کلی دستگاه اندازه گیری دمای مورد بررسی، دارای چند بخش اساسی است. ارتباط این بخشها در شکل ۲-۱ به صورت یک بلوک دیاگرام نمایش داده شده است.
شکل ۲-۱: بلوک دیاگرام سامانه اندازه گیری دما
۲-۱- پردازندهها
پردازنده ARM7 موجود در برد اصلی (Main Board)، هستۀ سیستم است؛ در این برد از میکروکنترلر LPC2378 که در شکل ۲-۱-الف مشاهده میکنید، به عنوان پردازنده اصلی استفاده شده است. این تراشه را با زبان برنامهنویسی LabVIEW برنامهنویسی کردهایم و قسمتی از این برنامه را در فصل پنجم مورد بررسی قرار میدهیم.
این میکروکنترلر دارای امکاناتی از قبیل:
قابلیت اتصال کریستال تا ۷۲MHz
۵۱۲KB حافظه رم (RAM)
۵۶KB حافظه SRAM
۱۰۴ ورودی و خروجی دیجیتال
۸ ورودی آنالوگ به دیجیتال ۱۰ بیتی
یک خروجی دیجیتال به آنالوگ ۱۰ بیتی
واسط کارت حافظه MMC/SD
۴ عدد Timer/Counters
یک PWM
تایمر سگ نگهبان (WatchDog Timer)
دارای ۴ وقفه خارجی
دارای ۴ مسیر ارتباطی UART
دو کانال ارتباطی CAN
یک کانال ارتباطی SPI
دارای سه باس (BUS) ارتباطی I2C
یک مسیر ارتباطی USB
و تعداد زیادی امکانات دیگر که خارج از بحث این فصل است؛ برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به برگه اطلاعات (Data Sheet) آیسی مربوطه مراجعه نمایید.
 
(الف)
(ب)
(الف)
(ب)
شکل ۲-۲: (الف) نمایی از میکروکنترلر ATMEGA8 – (ب) نمایی از میکروکنترلر LPC2378
وظیفه میکروکنترلر LPC2378 این است که اطلاعات را از طریق درگاه شبکه (پروتکل TCP/IP) از کامپیوتر دریافت کند و آنها را از طریق خط انتقال RS485 به بردهای Slave بفرستد؛ سپس منتظر میماند تا بردی که آدرس آن، با داده ارسالی روی خط یکی است دمای ترموکوپلها را بخواند و روی خط انتقال قرار دهد، حال میکرو (LPC2378) داده ها را از روی خط انتقال برمیدارد و از طریق درگاه LAN به برنامه کامپیوتری مربوطه انتقال میدهد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

مزایای این روش:
محل اتصال ترموکوپل از لایۀ محافظ بالایی ایزوله است.
خطای اندازه گیری برای لایۀ ایزوله را میتوان با اندازه گیری مقاومت آن از بین برد.
محافظت از سیم ترموکوپل در برابر مواد شیمیایی و خورنده.
افزایش طول عمر ترموکوپل و محل اتصال.
قابلیت استفاده در فشارهای بالا.
معایب این روش:
معمولاً پاسخ زمانی کندتری نسبت به GROUNDED JUNCTION دارد.
قیمت آنها نسبت به GROUNDED JUNCTION گرانتر است.
نوع سوم EXPOSED JUNCTION است که محل اتصال ترموکوپل، بدون پوشش و در بالای قسمت محافظت شده توسط غلاف قرار میگیرد. همچنین این غلاف برای مکانهایی که مادۀ خورنده وجود ندارد (مانند هوا و گازهای استاتیک) استفاده میشود (شکل ۱-۲۷).
شکل ۱-۲۷: EXPOSED JUNCTION
مزایای این روش:
پاسخ زمانی بسیار سریع حتی سریعتر از GROUNDED JUNCTION.
معایب این روش:
در مکانهایی که مواد خورنده وجود دارد قابل استفاده نیست.
در مکانهایی با فشار بالا یا عبور مایعات از محل اتصال قابل استفاده نیست.
نوع چهارم ISOLATED JUNCTION است که از دو یا سه ترموکوپل در یک غلاف استفاده میکند (شکل ۱-۲۸).
شکل ۱-۲۸: ISOLATED JUNCTION
مزایای این روش:
محل اتصال ترموکوپلها از لایه محافظ بالایی ایزوله است.
ازungrounded junction یا grounded junction بهتر عمل میکند.
محافظت از سیم ترموکوپل در برابر مواد شیمیایی و خورنده.
افزایش طول عمر ترموکوپل و محل اتصال.
قابلیت استفاده در فشارهای بالا.
معایب این روش:
پاسخ زمانی این روش کمتر از همه حالتها است.
قیمت بالا.
۱-۴-۲-۲-۸- مزایای ترموکوپلها
سادگی.
ارزان بودن.
استحکام و دوام بالا.
دقت مناسب.
محدودۀ اندازه گیری دمای نسبتاً وسیع .
قابل استفاده در شرایط محیطی گوناگون.
به دلیل ثابت زمانی کوچک دارای سرعت پاسخ دهی خوب میباشند؛ ولی به لحاظ رعایت مواردی در محل نصب آنها، این سرعت پاسخدهی تا حد زیادی کاهش مییابد.
در برابر تغییرات ناگهانی محیط مانند لرزش، جابجایی و جریان سیال، پایداری خوبی از خود نشان میدهند.
برای کار، نیاز به هیچگونه منبعی برای تحریک ندارند.
۱-۴-۲-۲-۹- معایب ترموکوپلها
به دلیل غیرخطی بودن رفتار ترموکوپل و نیاز به دانستن مقدار دقیق دمای مرجع، بدست آوردن خروجی (مقدار دما) اندکی پیچیده است.
دقت ترموکوپلها زیاد نیست و عموماً بین ۱ تا ۲ درجۀ سانتیگراد خطای اندازه گیری دارند. باز هم تأکید میشود که دقت اندازه گیری ترموکوپل، به دقت اندازه گیری دمای مرجع بسیار وابسته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

دارای پایینترین حساسیت یا پایینترین ولتاژ خروجی میباشد. برای کاربردهایی با دمای بسیار بالا قابل استفاده میباشد. همواره با پوششی از سرامیک حفاظت میشود. برای اینکه این نوع از ترموکوپل برای دماهای بین ۰ تا ۴۲ درجۀ سانتیگراد یک ولتاژ خروجی را میدهد به کار بردن آن برای دماهای زیر ۵۰ مناسب نمیباشد. بسیار مناسب برای محیطهای خنثی یا دارای اکسید زیاد یا برای محیط خلأ در مدت زمان کمی میباشد. این ترموکوپل به راحتی آلوده شده و باید در برابر محیطهای حاوی بخارات آلوده کننده محافظت شود.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

 

R

پلاتین (%۱۳) / رودیوم
پلاتین

از ۰ تا ۱۵۹۳

۶µV/

دارد

دارد

ندارد

دارد

 

این ترموکوپل را میتوان در دمای بالا استفاده کرد. معمولاً دارای حفاظی سرامیکی میباشد و استفاده از آن در کشور بریتانیا مرسوم میباشد. به کارگیری آن در محیط بیاثر یا اکسیدی، یا برای مدت محدودی در خلأ قابل استفاده است. به راحتی آلوده شده و باید در برابر هوای کم اکسیژن و بخارات آلوده محافظت شود.

S

پلاتین (%۱۰) / رودیوم
پلاتین

از ۰ تا ۱۵۳۸

۱۰/۴µV/

دارد

دارد

ندارد

دارد

 

این ترموکوپل دارای بهترین محدودۀ دمایی بوده اما حساسیت آن کم و قیمت آن زیاد است بطوری که استفاده از آن را برای کاربردهای کلی نامطلوب میسازد. معمولاً دارای حفاظی سرامیکی میباشد. به کار بردن آن در محیطهای خنثی و اکسیدی و یا برای زمان محدودی در خلأ مناسب میباشد. به راحتی آلوده شده و باید در برابر هوای کم اکسیژن و بخارات آلوده کننده محافظت شود. به خاطر پایداری بالای آن، نوع S به عنوان استانداردی برای کالیبراسیون نقطۀ ذوب طلا به کار میرود.

حساسیت دمایی ترموکوپلها با میزان تغییرات اختلاف ولتاژ به ازای میزان تغییرات جزئی دما در یک دمای خاص برابر است.
شکل ۱-۲۴: نمودار ولتاژ خروجی انواع ترموکوپلها بر حسب تغییرات دما
به خاطر اینکه مواد استفاده شده در دماهای بسیار بالا یا پایین در ترموکوپلها بسیار تحت تأثیر محیط مورد استفاده خود قرار دارند، باید شرایط موجود محیطی در هنگام استفاده از ترموکوپلها که در جدول ۱-۳ آمده است، مد نظر قرار گیرد.[۵]
یک محیط خنثی به محیطی گویند که ترکیبی از گازها که شامل مقدار کمی و یا بدون اکسیژن است آن را تشکیل میدهد. این محیط اساساً دارای گازهایی است که واکنش دهنده با گازهایی دیگر نیستند یا آستانۀ واکنش آن ها بسیار بالا است. گازهایی مانند نیتروژن، آرگون، هلیم و دی اکسید کربن معمولاً اجزای ترکیبات گازهای خنثی را تشکیل میدهند.
یک محیط کاهیده اشاره به محیطی دارد که اکسیداسیون در اثر نبود اکسیژن و یا هر گاز یا بخار اکسید کنندۀ دیگر در آن محیط صورت نمیپذیرد. محیط کاهیده معمولاٌ به محیطهایی گفته میشود که شامل نیتروژن و یا هیدروژن هستند. برای مثال، از این گازها معمولاً در کورههایی استفاده میشود که عملیات سخت سازی فلز به منظور کاهش تنشها و بالا بردن مقاومت فلز در برابر خوردگی دارای اهمیت باشد. همچنین از نیتروژن در کورههای خاصی برای بهبود عملیات اتصال در بعضی از اتصالات در کنار هم مورد استفاده قرار میگیرد.
یک محیط اکسیداسیون محیط گازی است که در آن اکسیداسیون فلزات به آسانی در برابر اکسیژن زیاد در محیط اتفاق میافتد. در مقابل این محیط، محیط کاهنده قرار دارد که در بالا توضیح داده شد که در آن اکسیژن کاهش داده شده یا حذف شده است. اکثر فرایندهای احتراقی به محیطهای اکسیدان برای ادامۀ احتراق نیاز دارند. اکثر مواد وقتی به اندازۀ کافی در حضور اکسیژن حرارت داده میشوند، اکسید میشوند. اکسیداسیون هنگامی اتفاق میافتد که بخشی از ترکیب متشکل ماده شکسته شده و بعضی مولکولها که از ماده جدا شده و با اکسیژن موجود در محیط ترکیب شده و تولید اکسید میکنند. برای مثال، چیزی که بطور معمول در فرایند پخت مواد سرامیکی رخ میدهد، تبدیل کردن مواد به اشکال اسیدی و یا کنترل رنگ آنها میباشد. هنگامی که کربنات مس سوزانده شود، کربن آن جدا شده و سوزانده میشود و وقتی که اتصال بین مولکول مس-کربن شکسته میشود، اکسیژن موجود با مس ترکیب شده و اکسید مس را شکل میدهد.
محیط خلأ اشاره به بخشی از فضا دارد که از هر گونه مادۀ آزاد خالی شده باشد. این به معنی آن است که فشار داخل این محیط از فشار محیط در بیرون بسیار کمتر است. توجه داشته باشید محیط کاملاً خلأ عملاً قابل دستیابی نمیباشد، چرا که اتمها و ذرات همواره در محیط حضور دارند. اما کیفیت محیط خلأ اشاره به این دارد که تا چه حد به محیط خلأ کامل نزدیک شدهایم. به عبارتی فشار محیطی در چه نسبت پایینی در برابر فشار اتمسفر بیرون قرار دارد. بیشترین دماها برای هر کدام از ترموکوپلها معمولاً به عایق به کار رفته در آن ها محدود میشود.
جدول۱-۳: انواع ترموکوپلهای رایج و موارد استفاده از آنها[۵]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

MAX6675 یک مبدل پیشرفتۀ دیجیتال است، که در آن یک مبدل ۱۲ بیتی آنالوگ به دیجیتال به کار رفته است. علاوه بر این، MAX6675 قابلیت جبرانسازی اتصال سرد توسط یک حسگر دمایی داخلی را نیز دارا میباشد (شکل ۱-۲۰).
شکل ۱-۲۰: نمای داخلی آیسی MAX6675
۱-۴-۲-۲-۴-۲- تبدیل سیگنال به دما
MAX6675 دارای یک بخش مبدل سیگنال است که میتواند سیگنال ولتاژ ناشی از ترموکوپل را به ولتاژی سازگار با بخش آنالوگ به دیجیتال تبدیل نماید. پس از آن نوبت به جبرانسازی اتصال سرد میرسد؛ هدف این بخش، تشخیص دمای محیط و تفاوت آن با دمای صفر درجه تعریف شده در تراشه است. کلیه مقایسه ها با سیگنالهای ولتاژ انجام میشود، ضمن اینکه دما و تفاوت دمایی صفر درجه سانتیگراد، معادل صفر ولت در نظر گرفته شده است.
جبرانسازی اتصال سرد MAX6675: همان طور که میدانید، ترموکوپل اختلاف دمای بین اتصال سرد و گرم را تشخیص داده و به صورت ولتاژ به ما میدهد. در هنگام استفاده از ترموکوپل نوعK و تراشه MAX6675، دمای اتصال سرد همان دمای محیط است که با توجه به ویژگیهای تراشه از ۲۰- تا ۸۵ درجه سانتیگراد میتواند تغییر کند. اگر دمای محیط تغییر کند، تراشه با اندازه گیری دمای، همچنان خروجی درست را به ما میدهد.
اندازه گیری دمای محیط توسط یک دیود حساس به دما درون تراشه انجام میشود.
تا کنون ۲ ولتاژ در اختیار تراشه قرار گرفته است؛ یک ولتاژ مربوط به پایانههای T+ و T- است که اختلاف دمای نقطۀ اتصال گرم و سرد ترموکوپل را نشان میدهد و ولتاژ دوم ولتاژ اندازه گیری شده توسط دیود حساس به دما است. این دو ولتاژ به مدار مبدل تراشه و سپس به بخش آنالوگ به دیجیتال (ADC) اعمال میشوند تا دمای واقعی نقطه اتصال گرم بدست آید. در ADC این دو ولتاژ جمع زده میشوند و در یک بسته ۱۲ بیتی گنجانده میشوند.
در این آیسی، مدت زمان تولید یک بسته دمایی جدید از روی ولتاژ ترموکوپل، ۲۲۰ میلی ثانیه است.
۱-۴-۲-۲-۴-۳- واسط سریال (SPI)
برای راهاندازی SPI و دریافت اطلاعات دمایی از تراشه، باید به پایۀ CS صفر اعمال شود. به محض صفر شدن این پایه، عملیات ارسال آغاز میشود و اگر احیاناً در آن لحظه تراشه در حال تبدیل ولتاژ به دمای جدید بود، این عملیات متوقف میشود. در طی یک بار ارسال، یک بسته ۱۶ بیتی فرستاده میشود که همانطور که در شکل (۱-۲۱) دیده میشود، ۱۶ سیکل کلاک برای آن لازم است. پس از اتمام ارسال، پایۀ CS مجدداً میبایست High شود تا عملیات تبدیل ولتاژ به دما از سر گرفته شود.
لازم به یادآوری است که ترتیب ارسال بیتها، از پرارزش به کمارزش است.
شکل ۱-۲۱: Timing ارسال بیتهای Data و وضعیت CS=0
۱-۴-۲-۲-۴-۴- بسته داده خروجی
اکنون به بررسی بیتهای دادۀ خروجی میپردازیم (شکل ۱-۲۲).
بیت D15 یا بیت Dummy Sign، همواره مقدار صفر دارد.
بیتهای D3 تا D14 همان ۱۲ بیتی هستند که توسط بخش ADC تولید شده و نشان دهنده دما میباشند. دمای خروجی، همواره مقداری بین صفر تا ۱۰۲۳٫۷۵ درجه سانتیگراد، با دقت و میزان تفکیک ۰٫۲۵ درجه است. در واقع این تراشه مقدار ۴ برابر دمای اندازه گیری شده را توسط ۱۲ بیت ارسال میکند؛ لذا برنامهنویسی که با این تراشه کار میکند، موظف است برای در اختیار داشتن مقدار دما، این عدد باینری ۱۲ بیتی را بر ۴ تقسیم کند. به عنوان مثال اگر دمای اندازه گیری شده توسط MAX6675 برابر با ۱۰٫۲۵ درجه سانتیگراد باشد، خروجی تراشه برابر با ۴۱ (۰۰۰۰۰۰۱۰۱۰۰۱ باینری) خواهد بود.
بیت D2 در حالت عادی Low است. اگر ترموکوپلی به تراشه متصل نباشد و پایۀ T- تراشه به زمین وصل شود، D2 به وضعیت High میرود. از این بیت میتوان برای تشخیص حالت Open Thermocouple استفاده نمود.
بیت D1 را شناسه دستگاه میگویند که همیشه صفر است.
بیت D0 همیشه Three-state است.
شکل ۱-۲۲: بیتهای بستۀ Data
۱-۴-۲-۲-۵- اصول حاکم بر ترموکوپلها[۱]
شکل ۱-۲۳: اصول حاکم بر ترموکوپلها
شکل (۱-۲۳) پنج قانون مربوط به رفتار ترموکوپل را که در اندازه گیری درجۀ حرارت بسیار مهم میباشد، خلاصه کرده است. در زیر به توضیح هر قانون بطور مختصر پرداخته میشود:
قانون اولولتاژ ترموالکتریک مستقل از دمای سیمهای رابط بوده و فقط به دمای محل اتصالات بستگی دارد.
این قانون از این نظر مهم است که در نصب ترموکوپل در محیطهای صنعتی، سیمهای رابط و نیز اتصال مرجع ممکن است متأثر از تغییرات شدید دمای محیط خود باشند.
قانون دوم: در صورتی که یک فلز سوم C به مدار A یا B اضافه شود، به شرطی که اتصالات جدید دارای دمای یکسانی باشند، emf تغییری نخواهد کرد. این بدین معنی است که مثلاً یک ولت متر بدون آن که در ولتاژ مدار تأثیر بگذارد میتواند وارد مدار شود.
قانون سوم: اگر فلز سوم C بین A و B در هر دو اتصال قرار گیرد، در صورتی که در محل اتصالات AC و CB دارای دمای یکسانی باشند باز هم emf تغییری نمیکند. کاربرد عملی این قانون این است که سیمهای A و B میتوانند توسط یک فلز سوم در محلهای اتصالات به هم جوش داده شوند. به علاوه میتوان ولت متر را در محل اتصال مرجع در مدار قرار داد.
قانون چهارم: این قانون به نام قانون فلزات میانی معروف است. بر طبق این قانون میتوان emf دو فلز مثلاً مس-آهن (AB) را از emf های مس-کنستانتان (AC) و کنستانتان-آهن (CB) استنتاج نمود.
(۱-۱۱)
قانون پنجم: این قانون به نام قانون دمای میانی معروف است. مطابق این قانون:
(۱-۱۲)
بطوری که T3 حرارت میانی میباشد. اگر باشد:
(۱-۱۳)
به عنوان مثال فرض کنید که میخواهیم دمای T1 را که مربوط به مایع داخل یک ظرف میباشد توسط یک ترموکوپل از جنس کرومل- آلومل (نوع K) اندازه گیری کنیم. اتصال مربوط به اندازه گیری را داخل ظرف کرده و اتصال مرجع در خارج ظرف که دارای درجه حرارت میباشد قرار میگیرد (T2=20. مقادیر emf اندازه گیری شده در این حالت ۵٫۳mv میباشد. حال مقدار را از روی جدول ترموکوپل برابر با ۰/۸mv پیدا میکنیم این نوع جداول مقدار emf را برای انواع ترموکوپلها بر حسب میکرو ولت، در حالی که حرارت اتصال مرجع صفر درجه سانتیگراد باشد، نشان میدهند (جدول نوع K را میتوانید در پیوست الف مشاهده کنید).
بدین ترتیب با بهره گرفتن از قانون پنجم داریم:
mv . (۱-۱۴)
و با مراجعه مجدد به جدول مذکور، مقدار T1 برابر با پیدا میشود.
۱-۴-۲-۲-۶- انواع ترموکوپل
از هر دو نوع فلز غیرهمجنس میتوان برای تشکیل یک ترموکوپل استفاده کرد، چرا که توانایی ایجاد اختلاف پتانسیل الکتریکی در اثر حرارت را دارا هستند. اما ترموکوپلهایی که در صنعت و آزمایشگاه ها استفاده میشود، از آلیاژهای به خصوصی از فلزات تشکیل شدهاند. انواع ترموکوپلها در فاکتورهایی مانند قیمت، نقطۀ ذوب، خواص شیمیایی، پایداری و حساسیت دمایی متفاوت هستند. بدیهی است که هر یک از انواع ترموکوپلها برای استفادۀ خاصی طراحی و ساخته شدهاند.
چیزی که شاید در انتخاب یک ترموکوپل مهمتر باشد، حساسیت دمایی و محدودۀ اندازه گیری دماست؛ ترموکوپلها علاوه بر موارد گفته شده، در محدودۀ اندازه گیری دما نیز با یکدیگر متفاوت هستند (شکل ۱-۲۴).

انواع
ترموکوپل
بر حسب
استاندارد
ANSI
مواد مورد استفاده در
اتصالات ترموکوپل
رنج دمایی اندازه گیری شده
توسط ترموکوپل
حساسیت
اسمی
ترموکوپل
قابلیت استفاده در محیطهای خاص  
خلأ اکسیدی
(پراکسیژن)
کاهیده
(کماکسیژن)
خنثی  
K کرومل (کروم و نیکل)
آلومل (نیکل و
آلومینیوم)
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

۵٫۱

K

۴۰

۴

R

۷

۰٫۷

S

۷

۰٫۷

T

۴۰

۴

برای از بین بردن نویز در سامانه اندازه گیری دمای ۶۴ کاناله طول ترموکوپلها را کم کردیم و از طریق Max6675 داده ها را به دیجیتال تبدیل کردیم تا دیگر نویزی روی آن قرار نگیرد.
۱-۴-۲-۲-۴- تراشه [۸]MAX6675
میتوان گفت تراشه MAX6675 اصلیترین بخش این سامانه است. بطور خلاصه دو پایانۀ هر یک از ترموکوپلهای سیستم، به عنوان ورودی به این تراشه متصل میشوند.MAX6675 پس از جبرانسازی اتصال سرد و دریافت ولتاژ ترموکوپل، اطلاعاتی همچون دما و قطع بودن یا وصل بودن ترموکوپل را در قالب یک بسته ۱۶ بیتی، با بهره گرفتن از پروتکل ارتباطی SPI در اختیار ما قرار میدهد. در ادامه در مورد جزئیات مربوط به تراشه و نحوه عملکرد آن بطور کامل توضیح داده شده است.
 
لازم به ذکر است، این تراشه مخصوص ترموکوپلهای نوع K طراحی شده است.
۱-۴-۲-۲-۴-۱- پایه های تراشه
MAX6675 تنها در پکیج کوچک SO8 تولید میشود (شکل ۱-۱۹) و پایه های آن به قرار زیر هستند.
شکل ۱-۱۹: نمای بستهبندی SO8 برای MAX6675
GND: زمین تراشه است.
T-: سیمی از جنس آلومل (پایه منفی ترموکوپل نوع K)، به این پایه متصل میشود؛ این پایه باید خود بطور جداگانه به زمین اتصال یابد.
T+: سیمی از جنس کرومل (پایه مثبت ترموکوپل نوع K)، به این پایه اتصال مییابد.
VCC: ولتاژ تغذیه تراشه است که این پایه توسط یک خازن به زمین متصل میشود تا از نویز منبع تغذیه جلوگیری شود.
SCK: کلاک SPI به این پایه متصل میشود؛ بدیهی است که این تراشه نقش Slave و میکروکنترلر نقش Master را بازی میکنند.
CS: همان Chip select است که با Low شدن این پایه، ارتباط SPI با این تراشه آغاز میگردد.
SO: از طریق این پایه، خروجی تراشه به میکروکنترلر ارسال میگردد.
N.C: این پایه استفادهای ندارد و به جایی متصل نیست.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

چون در نقطه J3 هر دو فلز یکسان هستند طبق رابطه Seebeck ولتاژ V3=0 میشود. در نتیجه ولت متر ولتاژ V1-V2 را میخواند یا به عبارت دیگر به جای اندازه گیری دمای J1 تفاضل دمای J1 و J2 را محاسبه میکند. در نتیجه، تا وقتی که دمای J2 را نداشته باشیم دمای J1 را نمیتوانیم محاسبه کنیم.
شکل ۱-۱۵: مخلوط آب و یخ برای بدست آوردن ولتاژ V2
یک راه برای از بین بردن ولتاژ ایجاد شده در J2 این است که آن را مانند شکل ۱-۱۵ در مخلوط آب و یخ (نقطه اتصال سرد) قرار دهیم یا به عبارت دیگر، دمای نقطه J2 را به صفر درجه سانتیگراد برسانیم در این حالت طبق روابط زیر میتوان گفت، ولتاژ اندازه گیری شده برابر V1 است که در آن α ضریب Seebeck و مقدار آن در محدوده خطی تقریباً ثابت میباشد.
(۱-۵)
(۱-۶)
در رابطه بالا در واقع مقدار V2 صفر نمیشود بلکه به یک مقدار ثابتی میرسد که با آن میتوان دمای Jرا اندازه گرفت.
در ابتدا، برای اینکه دمای اتصال سرد، مقداری ثابت و معلوم باشد و نیازی به اندازه گیری آن به وجود نیاید، مانند شکل ۱-۱۶ از مخلوط آب و یخ استفاده میشد. به این ترتیب در این نقطه، دمای ثابت صفر درجه در اختیار بود. اما در واقع چنین روشی از نظر عملی دشوار بود. چرا که لزوماً همیشه نمیتوان در کنار سیستم اندازه گیری خود از مخلوط آب و یخ استفاده نمود.
 
شکل ۱-۱۶: مخلوط آب و یخ به عنوان دمای مرجع
عموماً در استفاده از ترموکوپل، از اندازه گیری دمای اتصال سرد یا همان دمای مرجع استفاده میشود. ابزارهایی مانندRTD (Resistance Temperature Detector) ، دیودهای حساس به دما، و ترمیستور میتوانند این اندازه گیری را با دقت بالا انجام دهند (شکل ۱-۱۷).
در تراشۀ MAX6675 که در بخشهای بعدی بطور مفصل در مورد آن توضیح داده شده است، از یک حسگر دیودی برای بدست آوردن دمای محیط استفاده میشود.
شکل ۱-۱۷: اندازه گیری دمای اتصال سرد
اختلاف ولتاژ به وجود آمده میان دو فلز، به تفاوت دمای اتصال گرم و اتصال سرد وابسته است. توسط کارخانه سازندۀ ترموکوپل، جدول یا نموداری شامل اختلاف ولتاژها و اختلاف دماهای متناظر ارائه میشود (پیوست “الف” جدول ترموکوپل نوع K را نشان میدهد)، که با توجه به آن و با اندازه گیری دمای مرجع، دمای نقطۀ اتصال گرم بدست خواهد آمد.
۱-۴-۲-۲-۳- ضریب سیبک[۷]
شیب نمودار ولتاژ بر حسب دما، در یک نقطۀ بخصوص را خروجی ترموکوپل و همچنین ضریب Seebeck نیز میگویند که دارای واحد فیزیکی است.
بطور کلی، نمودار ولتاژ بر حسب دمای ترموکوپلها به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی خود، شکلی غیرخطی دارند. به عبارتی دیگر، ضریب Seebeck یا خروجی ترموکوپل نسبت به تغییرات دما ثابت نیست. این مسأله باعث میشود که رابطۀ دقیق و مستقیمی برای اندازه گیری دما بر حسب اختلاف ولتاژ خروجی وجود نداشته باشد. شکل ۱-۱۸ تغییرات این ضریب بر حسب دما را، در بعضی از انواع ترموکوپلها نشان میدهد.
فرض کنید و ضرایبSeebeck سیمهای ترموکوپل باشند، این ضرایب همانطور که در قبل توضیح داده شد، تابع دما هستند. با بهره گرفتن از رابطۀ انتگرالی ۱-۷ میتوان اختلاف پتانسیل بین دو فلز را بدست آورد. برای سهولت در رابطه و همچنین استفاده های عملی، میتوان بخشهایی از نمودار Seebeck ترموکوپل را در نظر گرفت که در آنها تغییرات این ضریب ناچیز و قابل صرفنظر باشد. در نتیجه، رابطۀ ۱-۷ به شکلی سادهتر بدست خواهد آمد که در رابطه ۱-۸ نشان داده شده است.
(۱-۷)
(۱-۸)
شکل ۱-۱۸: نمودار تغییرات ضریب seebeck در ترموکوپلهای مختلف
با توجه به اطلاعاتی که تاکنون از نمودارها و روابط بدست میآید، میتوان گفت که در صنعت عموماً از ترموکوپلهایی استفاده میشود که در محدودۀ دمایی مورد نظر، با تقریب خوب عملکردی خطی داشته باشند. اما برای نقاطی که ترموکوپلها عملکرد خطی ندارند میتوان دما را از رابطۀ زیر بدست آورد:
(۱-۹)
که در آن:
T: دما
X: ولتاژ اندازه گیری شده
a: ضرایبی که برای برای هر ترموکوپل ثابت است و میتوانید از جدول ۱-۱ آنها را استخراج کنید.
جدول۱-۱: انواع ترموکوپلها و ضرایب آنها[۷]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

اساتید و مدیران آموزشی دانشگاه کردستان (در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه بررسی حذف مواد آلی رنگزا در مقادیر کم از آبهای آلوده شده طی فرایندهای اکسایش پیشرفته در حضور نور خورشید و نور فرابنفش با بهره گرفتن از فتو­راکتور­های متمرکز کننده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیمی گرایش :شیمی­ کاربردی عنوان : بررسی حذف مواد آلی رنگزا در مقادیر کم از آبهای آلوده شده طی فرایندهای اکسایش پیشرفته در حضور نور خورشید و نور فرابنفش با بهره گرفتن از فتو­راکتور­های متمرکز کننده

پایان نامه بررسی تاثیر تمركز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع كالا در شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش :بازاریابی بین الملل عنوان : بررسی  تاثیر تمركز و رسمیت  ساختار سازمانی در تامین  بموقع كالا در شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب

ساختار سازمانی – دانلود پایان نامه ها

انواع ساختار سازمانی:هر سازمانی ساختار منحصر به‌فرد خود را داراست. در اینجا طبقه‌بندی ساختار سازمانی از دیدگاه رابینز را آورده‌ایم.الف) ساختار ساده:ویژگی: در واقع ساختار ساده توسط ویژگیهایی که در آن نیست،‌نه ویژگیهایی که داراست شناخته می‌شود: دقیق طراحی نشده است پیچیدگی کم است رسمیت پائین است. اختیار در دست یک شخص خاص است سلسله […]

پایان نامه قابلیت فناوری اطلاعات و اثرات آنها بر نوآوری در شرکت

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه تبریز دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی گروه مدیریت   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی عنوان قابلیت های فناوری اطلاعات و اثرات آنها بر نوآوری در شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور   مرداد  1393 […]

پایان نامه تاثیرابعاد ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها   عنوان: تاثیرابعاد ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان مورد مطالعه: (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)   تابستان 1392    برای رعایت حریم خصوصی نام […]

پایان نامه رابطه بین ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی در کارکنان بانک صادرات قم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ) (M.A گرایش منابع انسانی  عنوان : رابطه بین ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی در کارکنان بانک صادرات قم  تابستان 93 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی […]

پایان نامه بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمان های دولتی و نهادهای منتخب شهر قم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده مدیریت  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی “M.A“
blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270برای دانلود پایان نامه ها درباره این موضوع اینجا کلیک کنید
گرایش سیستم های اطلاعاتی  عنوان تحقیق: بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمان های دولتی و نهادهای منتخب شهر قم زمستان 93 برای رعایت حریم […]

پایان نامه رابطه  بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی با میانجی­گری نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت دانشکده  مدیریت و حسابداری، گروه آموزشی مدیریت دولتی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ((M.A.))  رشته مدیریت دولتی، گرایش نیروی انسانی   عنوان رابطه  بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی با میانجی­گری نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان […]

پایان نامه رابطه  بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی با میانجی­گری نوآوری خدمات در بانک­ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت دانشکده  مدیریت و حسابداری، گروه آموزشی مدیریت دولتی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ((M.A.))  رشته مدیریت دولتی، گرایش نیروی انسانی عنوان رابطه  بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی با میانجی­گری نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان  […]

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت گرایش : بازاریابی عنوان : بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)

پایان نامه : بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  گرایش : منابع انسانی عنوان :  بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی

پایان نامه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری سازمان

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده مدیریت ، گروه آموزشی مدیریت دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A” گرایش : تشکیلات وروشها   عنوان : مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری سازمان “مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران” […]

پایان نامه اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایا‌ن‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی   عنوان: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم   زمستان 1393    برای رعایت حریم خصوصی […]

پایان نامه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: منابع انسانی   عنوان :  تأثیر ساختار سازمانی بر توانمندی روان شناختی کارکنان در شهرداریهای شهرستان نطنز     زمستان 1393    برای رعایت حریم خصوصی […]

پایان نامه رابطه استراتژی رقابتی، ساختار سازمانی و عملکرد شرکت

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت   دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده مدیریت و حسابداری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل بررسی رابطه استراتژی رقابتی، ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های صنعت مواد غذایی براساس دیدگاه مبتنی بر منابع    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان […]

پایان نامه رابطه بین ساختار سازمانی و میزان آمادگی دبیران

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی   پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی عنوان: «بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و میزان آمادگی دبیران  برای پذیرش تغییر در دبیرستانهای شهرستان چهار دانگه»   تابستان 93    برای رعایت […]

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده علوم انسانی   پایان نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی   عنوان: بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد 90– 1389        برای رعایت حریم […]

پایان نامه حمایت از بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  (M. A) گرایش حقوق جزا و جرم شناسی عنوان حمایت از بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی     زمستان 139۳    برای رعایت حریم خصوصی […]

بازاریابی در ورزش بانوان و چالش ها

                  سیدامیر حسینی           عنوان مقاله : بازاریابی در ورزش بانوان و چالش ها سیدامیرحسینی: رییس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک و مسئول بازاریابی IWAS(فدراسیون بین المللی ورزش معلولین با ویلچر و قطع عضوی ها)   چکیده مقاله: با شکل گیری بازیهای المپیک […]

پایان نامه انعطاف پذیری شناختی

نظریه انعطاف پذیری شناختی بر ماهیت یادگیری در حیطه های پیچیده و بدساختار تمرکز می کند. طبق این نظریه، یادگیرنده موفق(یعنی، انعطاف پذیر شناختی) کسی است که می تواند در پاسخ به خواست های موقعیتی متنوع به راحتی دانش را مجدداً سازماندهی کرده و به کار ببرند. یادگیرندگان برای به دست آوردن این انعطاف پذیری […]

مقاله رایگان حقوق :تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد تأمین مالی در عرصه تجارت بین الملل با تاکید بر قرارداد عاملیت

نیلوفر نجاتی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد شیراز تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد تأمین مالی در عرصه تجارت بین الملل با تاکید بر قرارداد عاملیت چکیده: قرارداد تأمین مالی از طریق مبحث بسیار مهمی است که باید با دقت بسیار بالا، سایر قراردادها در پرتو اصول و قواعد عمومی حاکم بر قرارداد مورد بررسی […]

مقاله رایگان :تحلیل رای ای سی جی در پرونده ایران و آمریکا (با تاکید بر سکوهای نفتی)

نیلوفر نجاتی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد شیراز تحلیل رای ای سی جی در پرونده ایران و آمریکا (با تاکید بر سکوهای نفتی) چکیده: انتساب انهدام سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران به دولت آمریکا به لحاظ حقوقی چندان سخت و دشوار نبود. افراد حمله کننده به سکوهای ایران، کارکنان نظامی نیروی دریایی آمریکا […]

پایان نامه نقش تغییرات محیط های یادگیری بر ارتقاء سطح پیشرفت درسی و انگیزش تحصیلی فراگیران مقطع ابتدایی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی  پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A) عنوان: نقش تغییرات محیط های یادگیری بر ارتقاء سطح پیشرفت درسی و انگیزش تحصیلی فراگیران مقطع ابتدایی   زمستان 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد […]

پایان نامه رابطه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) با توانمند سازی و ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی  دانشگاه آزاد  اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A) رشته : مدیریت آموزشی عنوان : رابطه  مدیریت  کیفیت فراگیر (TQM)  با  توانمند سازی  و ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس […]

پایان نامه بررسی تاثیر کار گروهی بر بهبود انگیزش وپیشرفت تحصیلی  دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدائی شهر سمنان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده علوم تربیتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته مدیریت آموزشی عنوان بررسی تاثیر کار گروهی بر بهبود انگیزش وپیشرفت تحصیلی  دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدائی شهر سمنان استاد مشاور دکترشاهرخ مکوند حسینی پاییز 1391 برای […]

پایان نامه بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی وبازارگرایی باتوجه به نقش متغییرمیانجی عدالت سازمانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده علوم انسانی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‏ ی مدیریت بازرگانی(بازاریابی)  عنوان:‌ بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی وبازارگرایی باتوجه به نقش متغییرمیانجی عدالت سازمانی(مورد مطالعه:بانک‌های دولتی شهرستان ایلام) استاد مشاور: دکترزینب طولابی تیرماه 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج […]

پایان نامه تحلیل نوآوری بنیادی و تدریجی بر اساس عملکرد نوآورانه با رویکرد شبکه عصبی با مطالعه موردی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد گروه مدیریت  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی  تحلیل نوآوری بنیادی و تدریجی بر اساس عملکرد نوآورانه با رویکرد شبکه عصبی با مطالعه موردی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان  استادان مشاور: دکتر آذرنوش انصاری  مهرماه 1393 برای رعایت […]

پایان نامه مطالعه تطبیقی میزان مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی    دانشگاه اصفهان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم اجتماعی  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه ­شناسی مطالعه تطبیقی میزان مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد واحد نجف آباد  استاد مشاور: دکتر حسین مسعودنیا خرداد ماه 1390 برای رعایت حریم خصوصی […]

پایان نامه مدل مسیری قدرت رابطه با مشتریان در موسسات خدمات مالی شهر ایلام

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده علوم انسانی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی(بازاریابی) عنوان: مدل مسیری قدرت رابطه با مشتریان در موسسات خدمات مالی شهر ایلام استاد مشاور: دکتر زینب طولابی  تیرماه 1393 (در […]

پایان نامه بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی

  دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی– تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.» در رشته حقوق خصوصی عنوان: بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی پاییز 93 برای […]

پایان نامه عوامل تأثیر گذار بر مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی از سال 1384 به این سو

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی عوامل تأثیر گذار بر مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی از سال 1384 به این سو 09 / 1393 (در فایل دانلودی نام […]

پایان نامه بررسی فرهنگ سازمانی در شرکت فراورده های نسوز پارس بر اساس مدل دنیسون

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی                             علوم تحقیقات واحد یزد   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (M.A)     عنوان:
عنوان : آیا نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه است

پایان نامه یین دقیق موارد پرداخت دیه از بیت‌المال به جهت اهمیت ارتباط آن با نیازهای اقتصادی جامعه

    دانشگاه آزاد اسلامی عنوان  یین دقیق موارد پرداخت دیه از بیت‌المال به جهت اهمیت ارتباط آن با نیازهای اقتصادی جامعه (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی […]

پایان نامه رابطه ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی و خودشناسی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان   دانشکده علوم انسانی ، گروه آموزشی مشاوره پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.A“ گرایش :مشاوره خانواده   عنوان بررسی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی و خودشناسی انسجامی با رضایت زناشویی در فرهنگیان سبزوار   […]

پایان نامه تحلیل جامعه شناختی موانع استقرار نهادهای جامعه محور

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار                                                                                 دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی عنوان: تحلیل جامعه شناختی موانع استقرار نهادهای جامعه محور در ایران بین سال‌های (1384-1357)     91- 1390    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان […]

پایان نامه نگرش شهروندان تهرانی نسبت به پلیس جامعه محور

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم اجتماعی   دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: جامعه شناسی عنوان: بررسی نگرش شهروندان تهرانی نسبت به رابطه راهبرد پلیس جامعه محور با احساس امنیت اجتماعی پایدار    بهمن 1391    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان […]

پایان نامه بررسی بازتاب چند همسری از دیدگاه حقوقی در جامعه

  واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: حقوق     گرایش: خصوصی عنوان: بررسی بازتاب چند همسری از دیدگاه حقوقی در جامعه   زمستان 1392     تکه هایی […]

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تلفیقی بر اختلالات رفتاری، کفایت‌ اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای نیازهای ویژه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی  دانشکده علوم تربیتی و  روانشناسی گروه علوم تربیتی عنوان: بررسی اثربخشی آموزش تلفیقی بر اختلالات رفتاری، کفایت‌ اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای نیازهای ویژه  استاد مشاور: جناب آقای دکتر بیرامی  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی 1389 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده […]

پایان نامه مقایسه اثرات بازخورد خودکنترل و‌‌آزمونگر کنترل بر اجرا و یادگیری سرویس

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270برای دانلود پایان نامه ها درباره این موضوع اینجا کلیک کنید

بدمینتون با رویکرد نیازهای روان‌شناختی پایه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه سمنان دانشکده علوم انسانی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته رفتار حرکتی  گرایش یادگیری و کنترل حرکتی   عنوان: مقایسه اثرات بازخورد خودکنترل و‌‌آزمونگر کنترل بر اجرا و یادگیری سرویس بدمینتون با رویکرد نیازهای روان‌شناختی […]

پایان نامه بررسی جامعه شناختی الگوهای غذایی خانواده در شهر کرمان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی بخش علوم اجتماعی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  رشته جامعه شناسی گرایش محض بررسی جامعه شناختی الگوهای غذایی خانواده در شهر کرمان (مورد مطالعه: مقایسه زنان شاغل و خانه دار) استاد مشاور : دکتر سعیده گروسی  بهمن […]

پایان نامه بررسی رابطه انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )  گرایش :جامعه شناسی   عنوان :بررسی رابطه انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی ( در میان دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد ) استاد مشاور :دکتر کمال الدین موسوی   زمستان     1392 برای […]

پایان نامه بررسی ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در کتب علوم اجتماعی متوسطه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی  عنوان بررسی ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در کتب علوم اجتماعی متوسطه استاد مشاور: دکتر عبدالرضا باقری بنجار پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشتۀ جامعه شناسی شهریور 1390 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما […]

پایان نامه میزان تأثیر فعالیت های کانون های تربیتی بر رفع نیازهای دانش‌آموزان مقطع متوسطه از دیدگاه اولیاء دانش‌آموزان شهر کرمان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم تربیتی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی  میزان تأثیر فعالیت های کانون های تربیتی بر رفع نیازهای دانش‌آموزان مقطع متوسطه از دیدگاه اولیاء دانش‌آموزان شهر کرمان استاد مشاور: دکتر عباس رحمتی شهریورماه  1389 […]

پایان نامه اندازه گیری حداقل معاش در جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان با بهره گرفتن از سیستم مخارج خطی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی گروه آموزشی اقتصاد پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد گرایش علوم اقتصادی عنوان: اندازه گیری حداقل معاش در جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان  با بهره گرفتن از سیستم مخارج خطی طی برنامه‌های سوم وچهارم توسعه استاد مشاور: […]

پایان نامه بررسی نقش واسطه‌گری نیازهای روان‌شناختی بنیادی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه شیراز دانشكده‌ی علوم تربیتی پایان‌نامه‌ی كارشناسی ارشد در رشته‌ روانشناسی تربیتی بررسی نقش واسطه‌گری نیازهای روان‌شناختی بنیادی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده، شادکامی و احساس تنهایی اسفند 91 (در فایل […]

پایان نامه مطالعه جامعه شناختی رابطه سبک‌زندگی زنان شهر تهران و قربانی‌شدن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی  دانشگاه پیام نور پایان نامه جهت اخذ درجه دکتری جامعه شناسی مطالعه جامعه شناختی رابطه سبک‌زندگی زنان شهر تهران و قربانی‌شدن رشتۀ جامعه شناسی مسائل اجتماعی گروه جامعه شناسی اعظم آهنگرسله‌بنی   خرداد 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت […]

پایان نامه مطالعه تطبیقی عوامل جامعه­شناختی مؤثر بر میزان رضایت از کیفیّت زندگی شهری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی  دانشکدة  اقتصاد و  علوم اجتماعی گروه آموزشی علوم اجتماعی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته پژوهش اجتماعی عنوان: مطالعه تطبیقی عوامل جامعه­شناختی مؤثر بر میزان رضایت از کیفیّت زندگی شهری (مورد مطالعه: شهر جدید صدرا و عالیشهر) 27 بهمن 1393 برای رعایت حریم […]

پایان نامه آسیب­ شناسی آموزش جامعه­ شناسی در ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی  دانشگاه تربیت مدرس دانشكده علوم انسانی پایان نامه دوره كارشناسی ارشد جامعه ­شناسی آسیب­ شناسی آموزش جامعه­ شناسی در ایران دی­ماه 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پایان نامه پیش ­بینی رفتار خرید مصرف ­کننده براساس سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه شناسی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده علوم انسانی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی (بازاریابی)   پیش ­بینی رفتار خرید مصرف ­کننده براساس سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه شناسی   شهریور 1394 (در فایل دانلودی […]

دانلود پایان نامه با موضوع:شهروندی و جامعه مدنی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جامعه شناسی عنوان : شهروندی و جامعه مدنی

پایان نامه : بررسی رابطه بین منبع کنترل و انگیزش پیشرفت با اضطراب امتحان در جامعه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در سال تحصیلی90-1389

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی عنوان : بررسی رابطه بین منبع کنترل و انگیزش پیشرفت با اضطراب امتحان در جامعه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در سال تحصیلی90-1389

پایان نامه ملاک‌های مشروعیت و مقبولیت تئاتر در جامعه ایرانی در فاصله سال‌های (۱۲۶۰-۱۳۰۰ شمسی)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر گرایش :ادبیات نمایشی  عنوان : ملاک‌های مشروعیت و مقبولیت تئاتر در جامعه ایرانی در فاصله سال‌های (۱۲۶۰-۱۳۰۰ شمسی)

دانلود پایان نامه بررسی نقش عوامل پیش بینی کننده ی حمایت استقلال طلبانه والدین در نیازهای اساسی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی گرایش :مشاوره خانواده  عنوان : بررسی نقش عوامل پیش بینی کننده ی حمایت استقلال طلبانه والدین در نیازهای اساسی

دانلود پایان نامه بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جامعه شناسی عنوان : بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان

دانلود پایان نامه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم اجتماعی گرایش :جامعه شناسی عنوان : آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن  برای خانواده های یزدی

پایان نامه جنسیت و شهروندی در تهران و مطالعه­ جامعه ­شناختی تفاوت­های جنسیتی در حق به شهر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جامعه شناسی عنوان :  جنسیت و شهروندی در تهران و مطالعه­ جامعه ­شناختی تفاوت­های جنسیتی در حق به شهر

پایان نامه بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانی شهر کرمان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جامعه شناسی گرایش : زن و خانواده عنوان : بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان زندانی شهر کرمان

پایان نامه جنسیت و شهروندی در تهران مطالعه ی جامعه شناختی تفاوت های جنسیتی در حق به شهر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جامعه­ شناسی مسائل اجتماعی ایران عنوان : جنسیت و شهروندی در تهران مطالعه ی جامعه شناختی تفاوت های جنسیتی در حق به شهر

پایان نامه بررسی جامعه ­شناختی شاخص های کیفیت زندگی روستایی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در مناطق روستایی همدان

عنوان : بررسی جامعه ­شناختی شاخص های کیفیت زندگی روستایی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در مناطق روستایی شهرستان همدان

پایان نامه نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی و ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا گرایش : برنامه ریزی شهری عنوان : نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران

دانلود پایان نامه بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی (مطالعه موردی جوانان شهر خلخال)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی گرایش : پژوهش علوم اجتماعی عنوان : بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی (مطالعه موردی جوانان شهر خلخال)

پایان نامه بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین دل‌بستگی سازمانی و رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی گرایش : پژوهشگری عنوان : بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین دل‌بستگی سازمانی  و رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر

پایان نامه بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرح واره ­های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره­های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی در دانشجویان بود. به این منظور با روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ ای 364 نفر (تعداد 166 دختر و 198 پسر) از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان انتخاب شدند. طرح این پژوهش توصیفی- همبستگی بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه نیازهای بنیادی روانی گاردیا، دسی و ریان (2000)، طرحواره­های ناسازگار اولیه یانگ (1998)، و اختلال تنظیم هیجانی گراتس (2004)، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ­ها با بهره گرفتن از معادلات ساختاری، ضریب همبستگی و آزمونT صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مدل تجربی داده ­ها یا مدل مفهومی دارای برازش خوبی است. براساس یافته­ ها، خودمختاری و شایستگی از خرده مقیاس نیازهای بنیادی روانی هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم می­توانند بر اختلال تنظیم هیجانی تأثیر بگذارند. همچنین نیاز به خودمختاری و شایستگی می­توانند بر طرحواره‌های ناسازگار اثر بگذارد.
کلید واژه ها:
نیازهای بنیادی روانی – طرحواره­های ناسازگار اولیه – اختلال تنظیم هیجانی

دانلود پایان نامه مشکلات جامعه متمدن امروزی و فشارهای زندگی ناشی از آن

پایان نامه: بررسی آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی بخشی از استان اصفهان و شبیه‌سازی آن با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی عمران عنوان : بررسی آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی بخشی از استان اصفهان و شبیه‌سازی آن با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران موضوع: بررسی آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی بخشی از استان اصفهان و شبیه‌سازی آن […]

دانلود پایان نامه توانمندسازی کنوانسیون های زیست محیطی در گستره اکوسیستم های آبی از دیدگاه حقوق بین الملل محیط زیست

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق گرایش : بین الملل عنوان : توانمندسازی کنوانسیون های زیست محیطی در گستره اکوسیستم های آبی از دیدگاه حقوق بین الملل محیط زیست

پایان نامه حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی     پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد رشته: حقوق               گرایش: جزا و جرم‌شناسی عنوان: حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی   اسفند 1391    برای […]

پایان نامه بررسی گرایش نسبت به مصرف تنباکو و عوامل موثر برآن

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270برای دانلود پایان نامه ها درباره این موضوع اینجا کلیک کنید
 

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان بررسی گرایش نسبت به مصرف تنباکو و عوامل موثر برآن (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان […]

پایان نامه عدالت جنسیتی در آموزش و پرورش از دیدگاه فقه و حقوق بشر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروهالهیات و معارف اسلامی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی عنوان: عدالت جنسیتی در آموزش و پرورش از دیدگاه فقه و حقوق بشر  تابستان 1393 برای رعایت […]

پایان نامه بررسی اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی (MBSR) در کاهش نگرانی بیمارگونه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشکده علوم انسانی  پایان نامه جهت اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی بالینی  عنوان بررسی اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی (MBSR) در کاهش نگرانی بیمارگونه  استاد مشاور: دکتر محمدعلی اصغری مقدم زمستان 1391 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد […]

پایان نامه بررسی و امکان سنجی استقرار صنعت بازیافت کشتی در منطقه آزاد اروند

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا گروه حمل و نقل دریایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته دریانوردی گرایش حمل و نقل دریایی بررسی و امکان سنجی استقرار صنعت بازیافت کشتی در منطقه آزاد اروند استادان مشاور: دکتر مصطفی زارع دوست  مهندس مجتبی […]

معرفت شناسی هزل تعلیمی در آثار سنایی غزنوی

            معرفت شناسی هزل تعلیمی در آثار سنایی غزنوی نرگس اسکویی استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی بناب1  )از ص 143 تا 160( تاریخ دریافت مقاله: 52/1/1314، تاریخ پذیرش مقاله: 30/1/1312   چکیده هزل تعلیمی را می توان یکی از مهم ترین ارکان ادب تعلیمی فارسی )به ویژه بعد […]

پایان نامه بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زمین شناسی مهندسی عنوان : بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی و ارائه راه کارهای مهندسی در ارتباط با آن

پایان نامه بررسی بهره وری از ضایعات پوست لیمو به عنوان جاذب در حذف کبالت، کادمیم و نیکل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی عنوان : بررسی بهره ­وری از ضایعات پوست لیمو  به عنوان جاذب در حذف کبالت، کادمیم و نیکل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی موضوع: بررسی بهره ­وری از ضایعات پوست لیمو  به عنوان جاذب در حذف کبالت، کادمیم و نیکل

پایان نامه بررسی ویژگی های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سوسیس تخمیری ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) تلقیح شده با کشت آغازگر ترکیبی باکتری های Lactobacillus plantarum و pentosaceus Pediococcus

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیلات گرایش :فرآوری محصولات شیلاتی عنوان : بررسی ویژگی های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سوسیس تخمیری ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) تلقیح شده با کشت آغازگر ترکیبی باکتری های Lactobacillus plantarum و pentosaceus Pediococcus

پایان نامه بررسی ویژگی های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سوسیس تخمیری ماهی کپور معمولی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیلات گرایش : فرآوری محصولات شیلاتی عنوان : بررسی ویژگی های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سوسیس تخمیری ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) تلقیح شده با کشت آغازگر ترکیبی باکتری های Lactobacillus plantarum و pentosaceus Pediococcus

دانلود پایان نامه عمران-محیط زیست: روابط علت و معلولی توسعه‌ی شهرنشینی و ترافیک حاصل از خودروها و عابرین پیاده و معماری شهری در تولید CO2

دانلود پایان نامهكارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمرانگرایش مهندسی محیط زیست با عنوان:بررسی روابط علت و معلولی توسعه‌ی شهرنشینی و ترافیک حاصل از خودروها و عابرین پیاده و معماری شهری در تولید CO2 و جلوگیری از افزایش آلودگی زیست محیطی با توسعه‌ی جنگل‌کاری شهری

پایان نامه های ارشد سایت سبز فایل-قسمت ۹

اینها لیست عناوین پایان نامه هایی است که در حال انتشار آنها بر روی سایت هستیم.(همگی پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد) البته شاید وقتی شما این صفحه را می خوانید پایان نامه مورد نظر شما در سایت درج شده باشد . برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان از قسمت جستجوی سایت که در بالای سایت […]

پایان نامه رشته زیست شناسی : بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی با عنوان :  بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی […]

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی محیط زیست: مدلسازی انتشار گاز کلر در تاسیسات تصفیه خانه ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی محیط زیست با عنوان : مدلسازی انتشار گاز کلر در تاسیسات تصفیه خانه ها در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید […]

سمینار ارشد رشته شیمی محیط زیست: تصفیه شیرابه در پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی محیط زیست با عنوان : تصفیه شیرابه در پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی […]

سمینار ارشد رشته عمران: بررسی مقاومت فشاری دو نوع بتن پوزولانی در شرایط لوله های بتنی فاضلابی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی با عنوان : بررسی مقاومت فشاری دو نوع بتن پوزولانی در شرایط لوله های بتنی فاضلابی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت […]
TYPE E TYPE J TYPE K TYPE R TYPE S TYPE T